Není to jen slovo nebo obrázek

Jste začínající podnikatel? Chcete uskutečnit první obchodní prezentaci své firmy? Rozhodně nezapomeňte na registraci ochranné známky své firmy. Slovo nebo grafické označení Vaší firmy si budou zákazníci a spotřebitelé už napořád spojovat s Vašimi produkty nebo službami, které nabízíte. Není to jen slovo nebo grafické zpracování Vašeho loga. Je to právo duševního vlastnictví, kterým zabráníte zneužívání jména Vaší firmy. A v případě nutnosti se můžete svého práva domáhat podle zákona.

Zaregistrujte ji

S registrovanou ochrannou známkou získáte duševní bohatství, které Vám nikdo nemůže vzít. Ostatním firmám zabráníte, aby Vaše produkty nebo služby, které nabízíte, napodobovali nebo prodávali pod stejnou nebo zaměnitelnou značkou. Na trhu budete jediní. Pokud tuto registraci neprovedete, pak věřte, že veškeré prezentace Vaší firmy a investice, které do prezentací vložíte, nebudou splňovat Vámi určený obchodní cíl. Firmy budou kupovat produkty od jiných firem v domnění, že jsou to produkty Vaše. Vaše zisky pak nebudou adekvátní Vašim výdajům.